Halos dalawang taon ang pagitan mula sa huli kong sulat. Marami ng nangyari. Sabi nga ni daddy pag tinanghali kami ng gising “iba na ang gobyerno, tulog ka pa rin?”

At ganun na nga ang nangyari.

Bago na ang pangulo namin. Parang bagong taon – bagong pag asa. Sana matupad lahat ng hangarin pero kung hindi man, sana makapagtanim.
Sa photography, umaandar naman. Represented na ako ng isang gallery. Isang bagay na gusto kong mangyari.
Sa mga kaibigan, madami ng umalis papunta sa kung saan. All the best sa kanila.
Sa pamilya, naglalakihan na ang mga bata at andito pa rin ang muka ko. Sa tulong ng aking mabuting asawa, nagagabayan ang paglaki nila.

Sa mga susunod na araw, sana makapagsulat ako ng mas regular.