Matapos ang madaming araw at gabi ng pag upo habang nakatitig sa monitor.
Matapos ang maraming oras ng pagkamot ng ulo.
Matapos ang ilang bote ng ice tea, coke, sprite at bubble gum.
Matapos ang di mabilang na stick ng sigarilyo.

Isinilang ang ognita.com

Ang inyong mga saloobin, kumento at pagpuna ay mangyari lamang isulat sa isang malinis na papel, lagdaan, ilagay sa inyong damitan at buong pusong angkinin (hehe)